Doradzamy na rzecz funduszy inwestycyjnych (po stronie sprzedawców oraz nabywców) przy transakcjach dotyczących podmiotów z sektora przemysłu lekkiego i ciężkiego, w tym stoczniowego.