Nasze kompetencje obejmują także zagadnienia dotyczące  rynków kapitałowych i papierów wartościowych. doradzamy klientom tak w ramach bieżącej obsługi jak i przy transakcjach finansowych.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • wypełnianie obowiązków informacyjnych/notyfikacyjnych oraz stałą obsługę korporacyjną spółek publicznych;
  • przeprowadzanie procesów pierwszej oferty publicznej, dopuszczeń papierów wartościowych do obrotu na GPW, wtórnych ofert pubicznych – w ramach których to procesów in. pomagamy przy tworzeniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, tworzeniu innych dokumentów informacyjnych;
  • kompleksowe przeprowadzanie emisji dłużnych papierów wartościowych;
  • reprezentowanie klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW i KDPW;
  • przeprowadzanie procesów podziału (splitu) i scalania akcji;
  • obsługę funduszy inwestycyjnych;

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzą miliardy dolarów, czy mniejsze kwoty, zawsze przykładamy tak samo dużo uwagi do ostatecznego sukcesu transakcji. W naszym zespole mamy także prawnika posiadającego tytuł certyfikowanego doradcy na rynku NewConnect.